Sortiment:

Cenníky a dokumenty:

Pomôcky pri výbere:

Ancor Slovakia

BLANCO kuchynské batérie

Kvalita až do detailu

Pri výbere armatúr s DIN-DWGW Certifikátom má kupujúci istotu, že dostane kvalitné výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky bezpečnosti a hygieny. Výrobky, ktoré majú značku DVGW - Certifikácie, podliehajú prísnym testom a kontrolám. BLANCO kuchynské batérie zodpovedajú právnym ustanoveniam pre hlučnosť spôsobenú tečúcou vodou. Toto je preukázané osvedčením o skúške, vyhotovené a dokumentované LGA.

Batérie

Použitá voda nezateká naspäť. Pri kuchynských batériách so sprškou spätný ventil zabraňuje spätnému zatekaniu vody do vodovodného potrubia.

Batérie

Dlhotrvácne, ľahko idúce, tlakovo trvácne. Keramické tesnenia, čo firma BLANCO používa majú dlhotrvácnu životnosť a presvedčia o ľahkosti chodu.

Batérie

Zabraňuje tvorbe vodného kameňa. Náš patentovaný regulátor na prúd zamedzuje tvorbu vodného kameňa.

Batérie

Naše flexibilné prívodové hadičky s dĺžkou 450 mm umožňujú jednoduchú inštaláciu.

Batérie

Stabilita. Stabilizačná platnička zabezpečuje stabilitu na dreze.

Batérie

Nízkotlakové kuchynské batérie (beztlakové batérie) majú 3 koncové hadičky. Jedna z koncových hadičiek slúži ako uzáver studenej vody, zvyšné hadičky sa inštalujú do bojlera.