Sortiment:

Cenníky a dokumenty:

Pomôcky pri výbere:

Ancor Slovakia

Batéria BLANCOELOSCOPE-F II

 BLANCOELOSCOPE-F II
Zasúvateľná batéria v čistom dizajne

čistý dizajn bez kompromisov pre smerodajný vzhľad kuchyne
vysoký odtok vody umožňuje ľahšie naplnenie hrncov a váz
optimálny súlad s BLANCO STATURA kompaktnými drezmi
pod pracovnú dosku (s bočným umiestnením batérie)
zasúvateľná
potrebná minimálna vzdialenosť len 3 cm medzi drezom a krídlom okna
rovnaký výrez otvorov (2 x 35 mm) pre batériu a páku


BLANCOELOSCOPE-F II
Materiál/farba Kód Rozmery a nákres
 BLANCOELOSCOPE-F II chrómchróm
tlaková
Cena s DPH: 576.00 €
516 672
Upozornenie:
ĎALŠIE INFORMÁCIE:
zasúvateľná a otáčateľná batéria
2 x 35 mm otvor
s keramickým tesnením
flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú
inštaláciu
patentovaný regulátor na prúd zamedzuje tvorbe vodného kameňa
LGA certifikát
DVGW certifikát