Sortiment:

Cenníky a dokumenty:

Pomôcky pri výbere:

Ancor Slovakia

Batéria BLANCOMASTER-S Semi-Profi

 BLANCOMASTER-S Semi-Profi
Profesionálna batéria v zručnom vzhľade

precízne, architektonické vyhotovenie
flexibilný odtok vody s pohyblivou sprškou
sprška vyberateľná z držiaka a kvôli nerezovej pružine voľne
pohyblivá
ľahké upevnenie spršky v držiaku
rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok
držiak na spršku môže byť voľne umiestnený: pre ľavákov resp.
pravákov vľavo, v strede alebo vpravo
sprška: – 2 varianty prúdu
systém pre zabránenie usádzania vodného kameňa


BLANCOMASTER-S Semi-Profi
Materiál/farba Kód Rozmery a nákres
 BLANCOMASTER-S Semi-Profi chrómchróm

Cena s DPH: 610.00 €
514 246

 BLANCOMASTER-S Semi-Profi imitácia nerezimitácia nerez

Cena s DPH: 793.00 €
514 247
Upozornenie:
ĎALŠIE INFORMÁCIE:
otáčateľný odtok vody
35 mm otvor
s keramickým tesnením
kovom obalená spršková hadica
flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú
inštaláciu
patentovaný regulátor na prúd zamedzuje tvorbe vodného kameňa
stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
sériovo vybavená spätným ventilom, čo zabraňuje spätnému toku
EN 1717
LGA certifikát
DVGW certifikát