Sortiment:

Cenníky a dokumenty:

Pomôcky pri výbere:

Ancor Slovakia

Batéria BLANCOPERISCOPE-S-F II

 BLANCOPERISCOPE-S-F II
Zasúvateľná batéria na zabudovanie pred okno

riešenie pred okno v modernej optike
aktuálny, moderný dizajn
vysoký odtok vody umožňuje ľahšie naplnenie hrncov a váz
jedinečná: zasúvateľná, pritom však neustále
funkčná
vysokokvalitné kovové vyhotovenie spršky
rovnaký výrez otvorov (2 x 35 mm) pre batériu a páku
vhodná predovšetkým v kombinácii s drezmi pod pracovnú dosku


BLANCOPERISCOPE-S-F II
Materiál/farba Kód Rozmery a nákres
 BLANCOPERISCOPE-S-F II chrómchróm
tlaková
Cena s DPH: 535.00 €
516 671
Upozornenie:
ĎALŠIE INFORMÁCIE:
zasúvateľná a otáčateľná batéria
otáčateľný odtok vody
2 x 35 mm otvor
s keramickým tesnením
flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8" matkou pre jednoduchú
inštaláciu
patentovaný regulátor na prúd zamedzuje tvorbe vodného kameňa
sériovo vybavená spätným ventilom, čo zabraňuje spätnému toku
EN 1717
stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej armatúry
LGA certifikát
DVGW certifikát