Sortiment:

Cenníky a dokumenty:

Pomôcky pri výbere:

Ancor Slovakia

Nerezový drez BLANCOAXIS II 6 S-IF Edícia

Nerez

Nerezový drez BLANCOAXIS II 6 S-IF Edícia
Výkonnostná trieda – Axen-Koncept od firmy BLANCO

sériovo možná kombinácia s príslušenstvom varenie parou
estetická kontúra vaničky s veľkou spodnou plochou
moderný celkový pôvab – veľkorysý plochý tvar s jasne
rozčlenenými prechodmi a konzekventnými líniami
hladké, ergonomické pracovné postupy pozdĺž pracovnej plochy
zavesiteľná, do základnej vaničky voľne položiteľná multifunkčná
miska pre jednoduché triedenie odpadkov od šupiek
posuvná doska na krájanie umožňuje zapracovanie do hrncov alebo
misiek


BLANCOAXIS II 6 S-IF Edícia
Nerez
Materiál/farba Kód Rozmer skrinky 60 cm
Nerezový drez BLANCOAXIS II 6 S-IF Edícia Nerez, hodvábny leskNerez, hodvábny lesk
Nerezové prísl.
Vanička vpravo 516 531
Nerezový drez BLANCOAXIS II 6 S-IF Edícia Nerez, hodvábny leskNerez, hodvábny lesk
Nerezové prísl.
Vanička vľavo 516 532
V dodávke: Posuvná doska na krájanie z bezpečnostného skla, multifunkčná nerezová miska (zavesiteľná do základnej vaničky), odtoková armatúra, 3 ½
ĎALŠIE INFORMÁCIE:
Katalóg: katalog/katalog-.pdf