Sortiment:

Cenníky a dokumenty:

Pomôcky pri výbere:

Ancor SlovakiaMateriál/farba Kód Rozmer skrinky cm
 perlovo sivá/chróm silgranit®-lookperlovo sivá/chróm silgranit®-look

Cena s DPH: 334.00 €
520 733
 perlovo sivá/chróm silgranit®-lookperlovo sivá/chróm silgranit®-look

Cena s DPH: 140.00 €
520 778
 perlovo sivá/chróm silgranit®-lookperlovo sivá/chróm silgranit®-look

Cena s DPH: 219.00 €
520 731
 perlovo sivá/chróm silgranit®-lookperlovo sivá/chróm silgranit®-look

Cena s DPH: 363.00 €
520 729
 perlovo sivá/chróm silgranit®-lookperlovo sivá/chróm silgranit®-look

Cena s DPH: 544.00 €
520 730
 perlovo sivá/chróm silgranit®-lookperlovo sivá/chróm silgranit®-look

Cena s DPH: 194.00 €
520 823
 perlovo sivá silgranit®-lookperlovo sivá silgranit®-look

Cena s DPH: 388.00 €
520 347
 perlovo sivá silgranit®-lookperlovo sivá silgranit®-look

Cena s DPH: 363.00 €
520 741
 perlovo sivá/chróm silgranit®-lookperlovo sivá/chróm silgranit®-look

Cena s DPH: 309.00 €
520 742
 perlovo sivá/chróm silgranit®-lookperlovo sivá/chróm silgranit®-look

Cena s DPH: 515.00 €
520 743
 perlovo sivá silgranit®-lookperlovo sivá silgranit®-look

Cena s DPH: 147.00 €
520 744
 perlovo sivá silgranit®-lookperlovo sivá silgranit®-look

Cena s DPH: 496.00 €
520 739
 perlovo sivá silgranit®-lookperlovo sivá silgranit®-look

Cena s DPH: 356.00 €
520 737
 perlovo sivá silgranit®-lookperlovo sivá silgranit®-look

Cena s DPH: 96.00 €
520 735
 perlovo sivá silgranit®-lookperlovo sivá silgranit®-look

Cena s DPH: 159.00 €
520 736
 perlovo sivá/chróm silgranit®-lookperlovo sivá/chróm silgranit®-look

Cena s DPH: 257.00 €
520 974
 perlovo sivá/chróm silgranit®-lookperlovo sivá/chróm silgranit®-look

Cena s DPH: 388.00 €
520 983
 perlovo sivá silgranit®-lookperlovo sivá silgranit®-look

Cena s DPH: 304.00 €
520 335
 perlovo sivá/chróm silgranit®-lookperlovo sivá/chróm silgranit®-look

Cena s DPH: 463.00 €
520 745
 perlovo sivá silgranit®-lookperlovo sivá silgranit®-look

Cena s DPH: 333.00 €
520 746
 perlovo sivá silgranit®-lookperlovo sivá silgranit®-look

Cena s DPH: 394.00 €
520 747
 perlovo sivá silgranit®-lookperlovo sivá silgranit®-look

Cena s DPH: 620.00 €
520 761
 perlovo sivá silgranit®-lookperlovo sivá silgranit®-look

Cena s DPH: 143.00 €
520 748
 perlovo sivá silgranit®-lookperlovo sivá silgranit®-look

Cena s DPH: 258.00 €
520 749
 perlovo sivá silgranit®-lookperlovo sivá silgranit®-look

Cena s DPH: 337.00 €
520 307
 perlovo sivá/chróm silgranit®-lookperlovo sivá/chróm silgranit®-look

Cena s DPH: 302.00 €
520 750
 perlovo sivá/chróm silgranit®-lookperlovo sivá/chróm silgranit®-look

Cena s DPH: 454.00 €
520 751
 perlovo sivá/chróm silgranit®-lookperlovo sivá/chróm silgranit®-look

Cena s DPH: 273.00 €
520 753
 perlovo sivá/chróm silgranit®-lookperlovo sivá/chróm silgranit®-look

Cena s DPH: 340.00 €
520 755
 perlovo sivá silgranit®-lookperlovo sivá silgranit®-look

Cena s DPH: 120.00 €
520 756
 perlovo sivá silgranit®-lookperlovo sivá silgranit®-look

Cena s DPH: 199.00 €
520 757
 perlovo sivá silgranit®-lookperlovo sivá silgranit®-look

Cena s DPH: 182.00 €
520 762
 perlovo sivá silgranit®-lookperlovo sivá silgranit®-look

Cena s DPH: 300.00 €
520 763
 perlovo sivá/chróm silgranit®-lookperlovo sivá/chróm silgranit®-look

Cena s DPH: 425.00 €
520 758
 perlovo sivá/chróm silgranit®-lookperlovo sivá/chróm silgranit®-look

Cena s DPH: 223.00 €
520 759
 perlovo sivá/chróm silgranit®-lookperlovo sivá/chróm silgranit®-look

Cena s DPH: 317.00 €
520 760
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 309.00 €
520 553
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 340.00 €
520 555
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
odkvapávacia mriežka nerez
Cena s DPH: 390.00 €
520 496
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 274.00 €
520 551
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
odkvapávacia mriežka nerez
Cena s DPH: 354.00 €
520 549
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
miska nerez
Cena s DPH: 496.00 €
520 559
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 479.00 €
520 561
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 527.00 €
520 563
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 480.00 €
520 565
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 340.00 €
520 567
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 297.00 €
520 569
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 375.00 €
520 572
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 394.00 €
520 575
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 424.00 €
520 578
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 454.00 €
520 584
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 400.00 €
520 586
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 485.00 €
520 588
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 416.00 €
520 580
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 357.00 €
520 589
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 285.00 €
520 593
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 312.00 €
520 594
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 357.00 €
520 595
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 394.00 €
520 597
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 363.00 €
520 599
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 421.00 €
520 600
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 236.00 €
520 601
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 237.00 €
520 604
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 319.00 €
520 606
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 286.00 €
519 668
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 314.00 €
519 677
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
bez misky
Cena s DPH: 366.00 €
520 483
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
miska nerez
Cena s DPH: 411.00 €
519 686
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 434.00 €
519 704
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 371.00 €
519 695
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 250.00 €
520 624
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 258.00 €
520 627
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 239.00 €
520 630
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 284.00 €
520 514
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 331.00 €
520 632
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 385.00 €
520 638
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 375.00 €
520 640
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 379.00 €
520 642
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 335.00 €
520 635
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 255.00 €
520 643
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 316.00 €
520 645
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 452.00 €
520 648
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 452.00 €
520 414
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 467.00 €
520 651
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 344.00 €
520 654
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 485.00 €
520 657
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 384.00 €
520 659
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 433.00 €
520 662
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
viacúčelový košík nerez
Cena s DPH: 576.00 €
520 665
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
miska nerez
Cena s DPH: 598.00 €
520 547
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
miska nerez
Cena s DPH: 540.00 €
520 558
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 363.00 €
520 554
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 430.00 €
520 556
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 333.00 €
520 552
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
odkvapávacia mriežka nerez
Cena s DPH: 413.00 €
520 487
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
odkvapávacia mriežka nerez
Cena s DPH: 379.00 €
520 548
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 360.00 €
520 545
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 394.00 €
520 546
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
miska plast (transparentne šedá)
Cena s DPH: 485.00 €
520 542
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 323.00 €
520 543
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 342.00 €
520 544
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 296.00 €
520 550
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 503.00 €
520 560
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 552.00 €
520 562
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 517.00 €
520 564
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 361.00 €
520 566
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 321.00 €
520 570
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 394.00 €
520 571
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 382.00 €
520 574
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
miska nerez
Cena s DPH: 441.00 €
520 577
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 441.00 €
520 576
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 509.00 €
520 587
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 438.00 €
520 581
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 388.00 €
520 590
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
doska na krájanie
Cena s DPH: 1060.00 €
520 591
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
doska na krájanie, dávkovač
Cena s DPH: 1212.00 €
520 592
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
príslušenstvo nerez
Cena s DPH: 665.00 €
520 596
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 256.00 €
520 603
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 349.00 €
520 605
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
doska na krájanie (biely plast), miska nerez
Cena s DPH: 685.00 €
520 608
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
doska na krájanie (biely plast), miska nerez
Cena s DPH: 685.00 €
520 609
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 349.00 €
520 610
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 621.00 €
520 611
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
doska na krájanie sklo, bez misky
Cena s DPH: 530.00 €
520 612
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
doska na krájanie jaseň, bez misky
Cena s DPH: 530.00 €
520 613
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
bez príslušenstva
Cena s DPH: 440.00 €
520 614
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
doska na krájanie sklo, bez misky
Cena s DPH: 530.00 €
520 615
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
doska na krájanie jaseň, bez misky
Cena s DPH: 530.00 €
520 616
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
bez príslušenstva
Cena s DPH: 440.00 €
520 617
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
doska na krájanie sklo, bez misky
Cena s DPH: 637.00 €
520 438
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
doska na krájanie jaseň, bez misky
Cena s DPH: 637.00 €
520 447
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
doska na krájanie sklo, bez misky
Cena s DPH: 591.00 €
520 618
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
doska na krájanie jaseň, bez misky
Cena s DPH: 591.00 €
520 619
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
bez príslušenstva
Cena s DPH: 508.00 €
520 620
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
doska na krájanie sklo, bez misky
Cena s DPH: 591.00 €
520 621
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
doska na krájanie jaseň, bez misky
Cena s DPH: 591.00 €
520 622
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
bez príslušenstva
Cena s DPH: 508.00 €
520 623
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 296.00 €
520 626
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 252.00 €
520 629
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 312.00 €
520 505
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 378.00 €
520 631
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 409.00 €
520 637
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 397.00 €
520 641
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 357.00 €
520 634
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 340.00 €
520 644
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 476.00 €
520 647
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 506.00 €
520 650
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 368.00 €
520 653
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 509.00 €
520 656
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 406.00 €
520 658
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 454.00 €
520 661
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
viacúčelový košík nerez
Cena s DPH: 627.00 €
520 664
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
bez príslušenstva
Cena s DPH: 552.00 €
520 666
V dodávke:
ĎALŠIE INFORMÁCIE:
Katalóg: katalog/katalog-.pdf