Sortiment:

Cenníky a dokumenty:

Pomôcky pri výbere:

Ancor SlovakiaMateriál/farba Kód Rozmer skrinky cm
 perlovo sivá/chróm silgranit®-lookperlovo sivá/chróm silgranit®-look

Cena s DPH: 334.00 €
520 733
 perlovo sivá/chróm silgranit®-lookperlovo sivá/chróm silgranit®-look

Cena s DPH: 140.00 €
520 778
 perlovo sivá/chróm silgranit®-lookperlovo sivá/chróm silgranit®-look

Cena s DPH: 219.00 €
520 731
 perlovo sivá/chróm silgranit®-lookperlovo sivá/chróm silgranit®-look

Cena s DPH: 363.00 €
520 729
 perlovo sivá/chróm silgranit®-lookperlovo sivá/chróm silgranit®-look

Cena s DPH: 543.00 €
520 730
 perlovo sivá/chróm silgranit®-lookperlovo sivá/chróm silgranit®-look

Cena s DPH: 194.00 €
520 823
 perlovo sivá silgranit®-lookperlovo sivá silgranit®-look

Cena s DPH: 388.00 €
520 347
 perlovo sivá silgranit®-lookperlovo sivá silgranit®-look

Cena s DPH: 363.00 €
520 741
 perlovo sivá/chróm silgranit®-lookperlovo sivá/chróm silgranit®-look

Cena s DPH: 308.00 €
520 742
 perlovo sivá/chróm silgranit®-lookperlovo sivá/chróm silgranit®-look

Cena s DPH: 514.00 €
520 743
 perlovo sivá silgranit®-lookperlovo sivá silgranit®-look

Cena s DPH: 147.00 €
520 744
 perlovo sivá silgranit®-lookperlovo sivá silgranit®-look

Cena s DPH: 495.00 €
520 739
 perlovo sivá silgranit®-lookperlovo sivá silgranit®-look

Cena s DPH: 355.00 €
520 737
 perlovo sivá silgranit®-lookperlovo sivá silgranit®-look

Cena s DPH: 95.00 €
520 735
 perlovo sivá silgranit®-lookperlovo sivá silgranit®-look

Cena s DPH: 158.00 €
520 736
 perlovo sivá/chróm silgranit®-lookperlovo sivá/chróm silgranit®-look

Cena s DPH: 257.00 €
520 974
 perlovo sivá/chróm silgranit®-lookperlovo sivá/chróm silgranit®-look

Cena s DPH: 388.00 €
520 983
 perlovo sivá silgranit®-lookperlovo sivá silgranit®-look

Cena s DPH: 304.00 €
520 335
 perlovo sivá/chróm silgranit®-lookperlovo sivá/chróm silgranit®-look

Cena s DPH: 463.00 €
520 745
 perlovo sivá silgranit®-lookperlovo sivá silgranit®-look

Cena s DPH: 333.00 €
520 746
 perlovo sivá silgranit®-lookperlovo sivá silgranit®-look

Cena s DPH: 393.00 €
520 747
 perlovo sivá silgranit®-lookperlovo sivá silgranit®-look

Cena s DPH: 620.00 €
520 761
 perlovo sivá silgranit®-lookperlovo sivá silgranit®-look

Cena s DPH: 142.00 €
520 748
 perlovo sivá silgranit®-lookperlovo sivá silgranit®-look

Cena s DPH: 257.00 €
520 749
 perlovo sivá silgranit®-lookperlovo sivá silgranit®-look

Cena s DPH: 336.00 €
520 307
 perlovo sivá/chróm silgranit®-lookperlovo sivá/chróm silgranit®-look

Cena s DPH: 302.00 €
520 750
 perlovo sivá/chróm silgranit®-lookperlovo sivá/chróm silgranit®-look

Cena s DPH: 453.00 €
520 751
 perlovo sivá/chróm silgranit®-lookperlovo sivá/chróm silgranit®-look

Cena s DPH: 272.00 €
520 753
 perlovo sivá/chróm silgranit®-lookperlovo sivá/chróm silgranit®-look

Cena s DPH: 339.00 €
520 755
 perlovo sivá silgranit®-lookperlovo sivá silgranit®-look

Cena s DPH: 119.00 €
520 756
 perlovo sivá silgranit®-lookperlovo sivá silgranit®-look

Cena s DPH: 198.00 €
520 757
 perlovo sivá silgranit®-lookperlovo sivá silgranit®-look

Cena s DPH: 181.00 €
520 762
 perlovo sivá silgranit®-lookperlovo sivá silgranit®-look

Cena s DPH: 300.00 €
520 763
 perlovo sivá/chróm silgranit®-lookperlovo sivá/chróm silgranit®-look

Cena s DPH: 424.00 €
520 758
 perlovo sivá/chróm silgranit®-lookperlovo sivá/chróm silgranit®-look

Cena s DPH: 222.00 €
520 759
 perlovo sivá/chróm silgranit®-lookperlovo sivá/chróm silgranit®-look

Cena s DPH: 317.00 €
520 760
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 309.00 €
520 553
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 339.00 €
520 555
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
odkvapávacia mriežka nerez
Cena s DPH: 389.00 €
520 496
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 274.00 €
520 551
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
odkvapávacia mriežka nerez
Cena s DPH: 354.00 €
520 549
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
miska nerez
Cena s DPH: 495.00 €
520 559
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 478.00 €
520 561
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 526.00 €
520 563
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 479.00 €
520 565
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 339.00 €
520 567
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 296.00 €
520 569
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 375.00 €
520 572
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 393.00 €
520 575
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 423.00 €
520 578
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 453.00 €
520 584
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 399.00 €
520 586
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 484.00 €
520 588
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 416.00 €
520 580
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 357.00 €
520 589
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 284.00 €
520 593
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 312.00 €
520 594
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 357.00 €
520 595
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 393.00 €
520 597
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 363.00 €
520 599
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 420.00 €
520 600
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 236.00 €
520 601
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 236.00 €
520 604
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 318.00 €
520 606
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 285.00 €
519 668
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 314.00 €
519 677
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
bez misky
Cena s DPH: 365.00 €
520 483
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
miska nerez
Cena s DPH: 410.00 €
519 686
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 433.00 €
519 704
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 371.00 €
519 695
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 250.00 €
520 624
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 257.00 €
520 627
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 239.00 €
520 630
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 283.00 €
520 514
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 330.00 €
520 632
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 384.00 €
520 638
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 375.00 €
520 640
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 378.00 €
520 642
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 335.00 €
520 635
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 254.00 €
520 643
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 315.00 €
520 645
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 451.00 €
520 648
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 451.00 €
520 414
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 466.00 €
520 651
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 343.00 €
520 654
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 484.00 €
520 657
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 383.00 €
520 659
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 432.00 €
520 662
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
viacúčelový košík nerez
Cena s DPH: 575.00 €
520 665
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
miska nerez
Cena s DPH: 598.00 €
520 547
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
miska nerez
Cena s DPH: 539.00 €
520 558
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 363.00 €
520 554
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 429.00 €
520 556
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 333.00 €
520 552
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
odkvapávacia mriežka nerez
Cena s DPH: 412.00 €
520 487
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
odkvapávacia mriežka nerez
Cena s DPH: 378.00 €
520 548
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 359.00 €
520 545
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 393.00 €
520 546
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
miska plast (transparentne šedá)
Cena s DPH: 484.00 €
520 542
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 323.00 €
520 543
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 342.00 €
520 544
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 296.00 €
520 550
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 502.00 €
520 560
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 550.00 €
520 562
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 516.00 €
520 564
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 360.00 €
520 566
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 321.00 €
520 570
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 393.00 €
520 571
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 381.00 €
520 574
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
miska nerez
Cena s DPH: 440.00 €
520 577
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 440.00 €
520 576
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 508.00 €
520 587
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 437.00 €
520 581
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 387.00 €
520 590
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
doska na krájanie
Cena s DPH: 1058.00 €
520 591
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
doska na krájanie, dávkovač
Cena s DPH: 1210.00 €
520 592
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
príslušenstvo nerez
Cena s DPH: 665.00 €
520 596
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 255.00 €
520 603
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 348.00 €
520 605
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
doska na krájanie (biely plast), miska nerez
Cena s DPH: 683.00 €
520 608
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
doska na krájanie (biely plast), miska nerez
Cena s DPH: 683.00 €
520 609
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 349.00 €
520 610
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 620.00 €
520 611
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
doska na krájanie sklo, bez misky
Cena s DPH: 529.00 €
520 612
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
doska na krájanie jaseň, bez misky
Cena s DPH: 529.00 €
520 613
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
bez príslušenstva
Cena s DPH: 439.00 €
520 614
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
doska na krájanie sklo, bez misky
Cena s DPH: 529.00 €
520 615
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
doska na krájanie jaseň, bez misky
Cena s DPH: 529.00 €
520 616
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
bez príslušenstva
Cena s DPH: 439.00 €
520 617
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
doska na krájanie sklo, bez misky
Cena s DPH: 635.00 €
520 438
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
doska na krájanie jaseň, bez misky
Cena s DPH: 635.00 €
520 447
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
doska na krájanie sklo, bez misky
Cena s DPH: 590.00 €
520 618
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
doska na krájanie jaseň, bez misky
Cena s DPH: 590.00 €
520 619
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
bez príslušenstva
Cena s DPH: 507.00 €
520 620
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
doska na krájanie sklo, bez misky
Cena s DPH: 590.00 €
520 621
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
doska na krájanie jaseň, bez misky
Cena s DPH: 590.00 €
520 622
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
bez príslušenstva
Cena s DPH: 507.00 €
520 623
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 296.00 €
520 626
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 251.00 €
520 629
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 312.00 €
520 505
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 377.00 €
520 631
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 408.00 €
520 637
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 396.00 €
520 641
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 356.00 €
520 634
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 339.00 €
520 644
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 475.00 €
520 647
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 505.00 €
520 650
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 367.00 €
520 653
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 508.00 €
520 656
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 405.00 €
520 658
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®

Cena s DPH: 453.00 €
520 661
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
viacúčelový košík nerez
Cena s DPH: 626.00 €
520 664
 perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®perlovo sivá SILGRANIT® PuraDur®
bez príslušenstva
Cena s DPH: 550.00 €
520 666
V dodávke:
ĎALŠIE INFORMÁCIE:
Katalóg: katalog/katalog-.pdf