Sortiment:

Cenníky a dokumenty:

Pomôcky pri výbere:

Ancor Slovakia

Silgranitové drezy

Drahokam pre každú kuchyňu


40 cm spodná skrinka
BLANCOZIA 40 S
BLANCOZIA 40 S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOENOS 40 S
BLANCOENOS 40 S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOLEXA 40 S
BLANCOLEXA 40 S
Drez zo Silgranit PuraDur®

45 cm spodná skrinka
BLANCOZENAR 45 S
BLANCOZENAR 45 S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOMETRA 45 S
BLANCOMETRA 45 S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOZIA 45 S
BLANCOZIA 45 S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOZIA 45 SL
BLANCOZIA 45 SL
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOTAMOS 45 S
BLANCOTAMOS 45 S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCONOVA 45 S
BLANCONOVA 45 S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOMETRA 45 S Compact
BLANCOMETRA 45 S Compact
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCODALAGO 45
BLANCODALAGO 45
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOSONA 45 S
BLANCOSONA 45 S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCORIONA 45 S
BLANCORIONA 45 S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOFAVOS Mini
BLANCOFAVOS Mini
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOELON 45 S
BLANCOELON 45 S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOAXIA II 45 S
BLANCOAXIA II 45 S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOLEXA 45 S
BLANCOLEXA 45 S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCORONDOVAL 45
BLANCORONDOVAL 45
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCORONDOVAL 45 S
BLANCORONDOVAL 45 S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOFAVOS 45 S
BLANCOFAVOS 45 S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCORONDO
BLANCORONDO
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOCLASSIC 45 S
BLANCOCLASSIC 45 S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOCLASSIC Neo 45 S
BLANCOCLASSIC Neo 45 S
Drez zo Silgranit PuraDur®

50 cm spodná skrinka
BLANCOMETRA 5 S
BLANCOMETRA 5 S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOZIA 5 S
BLANCOZIA 5 S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOSONA 5 S
BLANCOSONA 5 S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOPLEON 5
BLANCOPLEON 5
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCODALAGO 5
BLANCODALAGO 5
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOAXIA II 5 S
BLANCOAXIA II 5 S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOZENAR 5 S
BLANCOZENAR 5 S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCONOVA 5 S
BLANCONOVA 5 S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOCLASSIC 5 S
BLANCOCLASSIC 5 S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOLEXA 5 S
BLANCOLEXA 5 S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOCLASSIC Neo 5 S
BLANCOCLASSIC Neo 5 S
Drez zo Silgranit PuraDur®

60 cm spodná skrinka
BLANCOZENAR XL 6 S
BLANCOZENAR XL 6 S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOMETRA 6 S
BLANCOMETRA 6 S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOMETRA XL 6 S
BLANCOMETRA XL 6 S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOZIA 6 S
BLANCOZIA 6 S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCODALAGO 6
BLANCODALAGO 6
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOAXIA III XL 6 S
BLANCOAXIA III XL 6 S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOFAVOS 6 S
BLANCOFAVOS 6 S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCONOVA 6 S
BLANCONOVA 6 S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOMEVIT XL 6S
BLANCOMEVIT XL 6S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOELON XL 6 S
BLANCOELON XL 6 S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOSONA 6 S
BLANCOSONA 6 S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOSONA XL 6 S
BLANCOSONA XL 6 S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOLEGRA 6 S Compact
BLANCOLEGRA 6 S Compact
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOALAROS 6 S
BLANCOALAROS 6 S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOAXIA II 6 S
BLANCOAXIA II 6 S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOTRISONA 6 S
BLANCOTRISONA 6 S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOZENAR XL 6 S DampfgarPlus
BLANCOZENAR XL 6 S DampfgarPlus
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOMETRA 6
BLANCOMETRA 6
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOMETRA 6 S Compact
BLANCOMETRA 6 S Compact
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOLEXA 6 S
BLANCOLEXA 6 S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOZIA XL 6 S
BLANCOZIA XL 6 S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOZENAR XL 6 S Compact
BLANCOZENAR XL 6 S Compact
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOYOVA XL 6 S
BLANCOYOVA XL 6 S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOADON XL 6 S
BLANCOADON XL 6 S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCONOVA 6
BLANCONOVA 6
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOCLASSIC 6 S
BLANCOCLASSIC 6 S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOAXIA III 6 S
BLANCOAXIA III 6 S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOMODEX-M 60
BLANCOMODEX-M 60
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOCRON 6 S
BLANCOCRON 6 S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOCLASSIC Neo 6 S
BLANCOCLASSIC Neo 6 S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOCLASSIC Neo XL 6 S
BLANCOCLASSIC Neo XL 6 S
Drez zo Silgranit PuraDur®

80 cm spodná skrinka
BLANCONOVA 8 S
BLANCONOVA 8 S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOELON XL 8 S
BLANCOELON XL 8 S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOAXIA II 8
BLANCOAXIA II 8
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOAXIA II 8 S
BLANCOAXIA II 8 S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOCLASSIC 8
BLANCOCLASSIC 8
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOMETRA 8 S
BLANCOMETRA 8 S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOLEXA 8
BLANCOLEXA 8
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOLEXA 8 S
BLANCOLEXA 8 S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOZIA 8 S
BLANCOZIA 8 S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCODALAGO 8
BLANCODALAGO 8
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOCLASSIC 8 S
BLANCOCLASSIC 8 S
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOPLEON 8
BLANCOPLEON 8
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOSONA 8 S
BLANCOSONA 8 S
Drez zo Silgranit PuraDur®

90 cm spodná skrinka
BLANCOZIA 9
BLANCOZIA 9
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOMETRA 9
BLANCOMETRA 9
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOPLENTA
BLANCOPLENTA
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOPLEON 9
BLANCOPLEON 9
Drez zo Silgranit PuraDur®

90 x 90 cm spodná skrinka
BLANCOMETRA 9 E
BLANCOMETRA 9 E
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOMODUS-M 90
BLANCOMODUS-M 90
Drez zo Silgranit PuraDur®

90 x 90/60 cm spodná skrinka
BLANCOVIVA 9 E
BLANCOVIVA 9 E
Drez zo Silgranit PuraDur®

90 x 90/80 cm spodná skrinka
BLANCOLEXA 9 E
BLANCOLEXA 9 E
Drez zo Silgranit PuraDur®

90x90/60 cm spodná skrinka
BLANCOZIA 9 E
BLANCOZIA 9 E
Drez zo Silgranit PuraDur®
BLANCOCLASSIC 9 E
BLANCOCLASSIC 9 E
Drez zo Silgranit PuraDur®

90x90/80 cm spodná skrinka
BLANCODELTA II
BLANCODELTA II
Drez zo Silgranit PuraDur®