Sortiment:

Cenníky a dokumenty:

Pomôcky pri výbere:

Ancor Slovakia

Návody

Drezy

BLANCO Silgranit
[formát PDF | 2,1 MB]

Inštalácia BLANCO Silgranit
[formát PDF | 2,4 MB]

BLANCO Keramik
[formát PDF | 1,7 MB]

Inštalácia BLANCO Keramik
[formát PDF | 1,6 MB]

BLANCOSUBLINE-IF SteelFrame
[formát PDF | 1,7 MB]

Inštalácia BLANCOSUBLINE-IF SteelFrame
[formát PDF | 1,1 MB]


Zmiešavacie batérie

116331 fixácia batérie
[formát PDF | 0,4 MB]

116800 filter nečistôt
[formát PDF | 0,6 MB]

Pomôcka pre inštaláciu
[formát PDF | 8,3 MB]

120212 BLANCO HOT HD
[formát PDF | 3,4 MB]

Inštalácia BLANCO SNU HOT
[formát PDF | 5,6 MB]

139423_fixácia batérie
[formát PDF | 0,2 MB]

Návod na údržbu
[formát PDF | 2,1 MB]

Záručný list na batériu
[formát PDF | 0,7 MB]


Košové systémy

BLANCOSELECT BOTTON Pro 45
[formát PDF | 0,6 MB]

BLANCO SELECT
[formát PDF | 4,1 MB]

BLANCO SELECT Orga
[formát PDF | 3,1 MB]

BLANCO SELECT Flexon
[formát PDF | 0,4 MB]


Dávkovače

Inštalácia dávkovača
[formát PDF | 0,6 MB]


Záručné podmienky

Záručný list na drezy
[formát PDF | 0,7 MB]

Záručný list na batérie
[formát PDF | 0,6 MB]

Návod na montáž

Reklamačný list
[formát PDF | 0,38 MB]

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky
[formát PDF | 0,30 MB]