Servis a reklamácie

SERVIS A REKLAMÁCIE

Zoznam a označenie náhradných dielov nájdete na www.blanco-germany.com


Spoločnosť ANCOR Slovakia s. r. o. zabezpečuje záručný a pozáručný servis, technické poradenstvo, odborné zákroky a dodávku náhradných dielov všetkých produktov BLANCO zakúpených prostredníctvom našej spoločnosti. Cieľom servisnej služby je predovšetkým odborná pomoc naším klientom a eliminácia časových horizontov poskytovania tejto služby. Tieto služby sa riadia reklamačným poriadkom (preklik naň), ktorý bol spracovaný podľa občianskeho a obchodného zákonníka.

V prípade záručného servisu sú poskytované služby a náhradné diely zdarma. V prípade pozáručného servisu musí byť zákazník vopred informovaný o cene náhradných dielov a o cene prípadného zákroku, ktorá sa odvíja od náročnosti zákroku a vzdialenosti. Zákazník po tejto informácii musí túto zmluvnú cenu odsúhlasiť.

Žiadame klientov, aby v rámci urýchlenia poskytli pokiaľ možno úplné informácie a prípadne fotodokumentáciu. Okrem kontaktných údajov ide predovšetkým o údaje či foto z výrobného štítku drezu ?, ktorý sa nachádza zospodu na vaničke drezu a pri batérii zo štítku, ktorý sa nachádza na prívodovej hadici ? od studenej vody.

V prípade, že ste si zakúpili produkt BLANCO u našich obchodných partnerov, žiadame Vás o nahlásenie reklamácie prostredníctvom týchto partnerov.

V prípade, že máte akékoľvek otázky, neváhajte kontaktovať naše servisné oddelenie e-mailom na servis@ancor.sk príp. vyplnením Servisného/reklamačného formulára.

Servisný formulár

Kúpili ste si výrobok značky Blanco a vyskytla sa na ňom závada?

Vyplňte prosím nasledovný formulár:
?
?
?
Príklad fotografie štítku
Príklad fotografie štítku
Príklad fotografie závady
Príklad fotografie závady
Príklad fotografie produktu
Príklad fotografie produktu
Príklad fotografie štítku
Príklad fotografie štítku
Príklad fotografie štítku
Príklad fotografie štítku