STEELART DREZY ZABUDOVATEĽNÉ ZHORA

SteelArt drezy - 30 cm spodná skrinka