OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOVInformácie o spracovaní osobných údajov podľa nariadenia GDPR

Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľ je osoba, ktorá spracúva osobné údaje dotknutej osoby („Vás“). Prevádzkovateľom je spoločnosť ANCOR Slovakia s.r.o. so sídlom na Bratislavskej ceste v Seredi, IČO:36246387, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka 13129/T (ďalej ako „ ANCOR Slovakia“ alebo „my“).

Ochrana informácií a osobných údajov našich zákazníkov, obchodných partnerov a spolupracovníkov a dodržiavanie zákonov Slovenskej republiky sú prioritou našej spoločnosti. V každom prípade vždy postupujeme v súlade s právnymi predpismi.

Príjemcovia osobných údajov a účel spracúvania osobných údajov

Spoločnosť ANCOR Slovakia spracúva Vaše osobné údaje, ktoré súvisia so službami obchodu a sú nevyhnutné pri dodaní tovaru alebo služby a ktoré ste nám oznámili Vy na objednávkach alebo servisných formulároch a e-mailovou komunikáciou. Jedná sa o meno a priezvisko, trvalý pobyt, telefónny a e-mailový kontakt, adresa doručenia.

ANCOR Slovakia sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré ste nám poskytli s Vaším súhlasom, neposkytne žiadnej tretej osobe, pokiaľ to bezprostredne nesúvisí s vybavením Vašej objednávky (napr. preprava objednaného tovaru prepravnou spoločnosťou alebo zabezpečenie servisu).

Naša interná metodika a informačný systém zaručujú, že Vaše osobné údaje budeme uchovávať najneskôr dovtedy, pokiaľ je to nevyhnutné na splnenie povinností podľa osobitného predpisu.

Práva dotknutých osôb

Čo sú cookies
Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, vo vašom počítači sa vytvorí malý cookie súbor. Tento cookie súbor je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení (vrátane tabletu) pri jej prehliadaní. Ak tú istú stránku navštívite nabudúce, vďaka nemu sa pripojíte rýchlejšie. Okrem toho vás stránka "spozná" a ponúkne vám informácie, ktoré preferujete, zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy, v prípade vypĺňania identifikačných údajov ponúkne doplnenie už vyplnených pri predchádzajúcich návštevách web prostredia a v nadväznosti na tieto informácie zobrazovať relevantný obsah a ponuky odhadovaných aktivít a služieb, ktoré ako predpokladáme by ste mohli využiť.

Aké cookies používame?
Analytické cookies – tieto cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky, informácii o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete, aby sme ju vedeli spraviť pre vás čo najjednoduchšou na používanie. Keďže pri týchto cookies sme vykonali opatrenia, aby sme zabránili ich zneužitiu (anonymizáciu na strane našich dodávateľov) a súčasne sú implementované opatrenia, aby ste ľahko kontrolovali a obmedzovali využívanie týchto cookies, nepýtame si od vás na ich používanie súhlas. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:
Google Analytics - Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom na odmietnutie cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu.

Návody na vymazanie Cookies v jednotlivých internetových prehliadačoch Vaše údaje neprenášame do tretích krajín mimo EÚ a EEA.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa
Prípadné pripomienky, otázky a podnety môžete adresovať prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese: ancor@ancor.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 031/7015021, alebo písomne na adrese: ANCOR Slovakia s.r.o., Bratislavská cesta 4385/10B, 92601 Sereď. Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť 25.mája 2018.