Videoprezentácie drezov a batérií

Videoprezentácie drezov a batérií Blanco.

Čistenie a údržba silgranitového drezu BLANCO

Čistenie drezu BLANCO nerez

Inštalácia kuchynskej batérie BLANCO

Inštalácia košového systému BLANCO Select

Oprava batérie

Zabudovanie drezu