Sortiment:

Cenníky a dokumenty:

Pomôcky pri výbere:

Ancor Slovakia

Servis

Vyplnenie reklamačného listu

Kúpili ste si výrobok značky Blanco a vyskytla sa na ňom závada? Vyplňte nasledovný formulár:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Mesto:

Telefón:

E-mail:

Doklad č. (faktúra):

Zakúpený dňa:

Zakúpený u predajcu:

Reklamovaný tovar:

Popis závady: