SERVIS A REKLAMÁCIE

Zoznam a označenie náhradných dielov nájdete na www.blanco-germany.com


Spoločnosť ANCOR Slovakia s. r. o. zabezpečuje záručný a pozáručný servis, technické poradenstvo, odborné zákroky a dodávku náhradných dielov všetkých produktov BLANCO zakúpených prostredníctvom našej spoločnosti. Cieľom servisnej služby je predovšetkým odborná pomoc naším klientom a eliminácia časových horizontov poskytovania tejto služby. Tieto služby sa riadia reklamačným poriadkom (preklik naň), ktorý bol spracovaný podľa občianskeho a obchodného zákonníka.

V prípade záručného servisu sú poskytované služby a náhradné diely zdarma. V prípade pozáručného servisu musí byť zákazník vopred informovaný o cene náhradných dielov a o cene prípadného zákroku, ktorá sa odvíja od náročnosti zákroku a vzdialenosti. Zákazník po tejto informácii musí túto zmluvnú cenu odsúhlasiť.

Žiadame klientov, aby v rámci urýchlenia poskytli pokiaľ možno úplné informácie a prípadne fotodokumentáciu. Okrem kontaktných údajov ide predovšetkým o údaje či foto z výrobného štítku drezu ?, ktorý sa nachádza zospodu na vaničke drezu a pri batérii zo štítku, ktorý sa nachádza na prívodovej hadici ? od studenej vody.

V prípade, že ste si zakúpili produkt BLANCO u našich obchodných partnerov, žiadame Vás o nahlásenie reklamácie prostredníctvom týchto partnerov.

V prípade, že máte akékoľvek otázky, neváhajte kontaktovať naše servisné oddelenie e-mailom na servis@ancor.sk príp. vyplnením Servisného/reklamačného formulára.

Servisný formulár

Kúpili ste si výrobok značky Blanco a vyskytla sa na ňom závada?

Vyplňte prosím nasledovný formulár:
?
?
?
V prípade, že ste konečný užívateľ výrobkov BLANCO je nevyhnutné vrámci riešenia reklamácií, záručných a pozáručných servisov vysloviť súhlas so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, telefón a e-mail). Informácia o spracovaní osobných údajov Ochrana osobných údajov.
Príklad fotografie štítku
Príklad fotografie štítku
Príklad fotografie závady
Príklad fotografie závady
Príklad fotografie produktu
Príklad fotografie produktu
Príklad fotografie štítku
Príklad fotografie štítku
Príklad fotografie štítku
Príklad fotografie štítku